Polityka prywatności i Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „ www.inspirium.pl”

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony.

 

SPIS TREŚCI :

 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 6. Polityka Cookies
 7. Okres przetwarzania danych osobowych
 8. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 9. Odbiorcy danych osobowych
 10. Przetwarzanie danych dzieci
 11. Przekazywanie danych poza EOG
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 13. Korzystanie z wtyczek
 14. Bezpieczeństwo danych osobowych
 15. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

 

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kaza Design Sp. z o.o z siedzibą w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Bielski-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381485, REGON: 241808110, NIP: 5532486891 

adres e-mail: sprzedaz@inspirium.pl

 

II. DEFINICJE

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 4. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.inspirium.pl
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Strony.

 

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem www.inspirium.pl.

Dane te zbierane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem ze Strony.

Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Wprowadzenie danych osobowych do wybranego formularza kontaktowego jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą.

Korzystanie ze Strony nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Tym samym użytkownicy nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

 

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi m.in. następujące dane:

 • Adres strony internetowej,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Imię i nazwisko Użytkownika,
 • Nazwę firmy,
 • Adres pocztowy,
 • Adres poczty elektronicznej ( e-mail),
 • Dane zapisywane w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach.

 

V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Strony, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony.

Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności obsługą zgłoszenia lub zapytania oraz kontaktach z Użytkownikiem.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Użytkownicy, którzy chcą przesłać zgłoszenie lub zapytanie proszeni są o podanie w poszczególnym formularzu danych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza (np. telefonu bądź adres e-mail w zależności od preferowanej formy kontaktu).

Użytkownik może również - w celu ułatwienia obsługi zgłoszenia- podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne lecz wymagane w celu obsługi złożonego zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane w celu kontaktu oraz odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

KORZYSTANIE ZE STRONY

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom treści znajdujących się na Stronie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);    
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;  

 

VI. POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies na stronie www.inspirium.pl

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

Jakie plikie cookies stosujemy?

Google Analytics

Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. W szczególności Google opracowuje na rzecz administratora raporty zawierające informacje o danych demograficznych np. wiek oraz dane dotyczące zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań używa się danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę, pozyskanych od innych podmiotów. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim tylko jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google. 

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Srwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics

Google AdWords Remarketing

Serwis korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim, prowadzeniu analiz oraz statystyk.

Google AdWords stosuje technologię remarketingu, która umożliwia Administratorowi zwracanie się do Użytkowników Serwisu (a więc osób, które odwiedziły Serwis i w ten sposób zainteresowały się ofertą w nim zaprezentowaną) z reklamą prezentowaną na stronach partnerów Google. Stosowane pliki cookie pozwalają więc na rozpoznanie Użytkownika Serwisu podczas jego odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych, a także na wyświetlanie reklam, które dostosowane są do zainteresowań Użytkownika Serwisu. Zainteresowania Użytkowników Serwisu są również badane za pośrednictwem plików cookie.

Dane zapisane w plikach cookie nie są jednak przez Google AdWords wykorzystywane w celu stworzenia profilu Użytkownika Serwisu, a więc nie służą do powiązywania ich z innymi danymi osobowymi.

Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zapewnienia dostępu do serwisu,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;

Zmiana ustawień dotyczących cookies

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci - domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Okres przetwarzania danych osobowych w ramach profilowania

Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu https://www.inspirium.pl/ (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania

 

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody przekazanych za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia ich powierzenia. Po upływie tego terminu dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem będą przetwarzane do momentu jego realizacji. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

KAZA DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 3, KRS: 0000381485, REGON: 241808110, NIP: 5532486891

e-mail:  sprzedaz@inspirium.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00).

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

 

IX. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostepnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom IT, hostingowym, Google LLC, Instagram, Facebook.

Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Niektórzy Partnerzy jak np. Google LLC czy Facebook, Instagram mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

XII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 W związku z korzystaniem przez Administratora z plików Cookies, Administrator zbiera informacje o sposobie korzystania przez użytkownika Systemu ze stron internetowych. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Oznacza to, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych Użytkowników (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o nich, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

XIII. KORZYSTANIE Z WTYCZEK

Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczek") portali społecznościowych Facebook  i Instagram. Usługi te świadczą następujące podmioty:

a) Facebook obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
b) Firma Instagram obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

W związku z występowaniem na naszej stronie internetowej powyższych wtyczek, przeglądarka Użytkownika uzyskując dostęp do Serwisu nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, lub Instagram. Zawartość wtyczki jest integrowana na stronie dzięki przesyłaniu jej do przeglądarki. Integrując wtyczki, wyżej wskazane podmioty otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wywołała odpowiednią stronę Serwisu, bez względu na to czy posiadasz czy nie posiadasz profilu lub czy jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane z przeglądarki do serwera odpowiedniego podmiotu w USA i tam przechowywane. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy mogą natychmiast przypisać jego wizytę w Serwisie do jego profilu na Facebooku lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przycisk "Lubię to" lub "Instagram", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera providerów i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisach społecznościowych, na koncie Użytkownika na Instagramie i wyświetlane w jego kontaktach.

O tym jakie dane oraz w jakim celu są zbierane przez podmioty Facebook, Instagram a także o tym jak są przetwarzane i wykorzystywane Użytkownik może dowiedzieć się w informacji o ochronie danych stosowanych przez te podmioty.

Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook lub Instagram powiązał dane zbierane za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio z jego profilem w danej usłudze, musi przed odwiedzeniem Serwisu wylogować się z danej usługi. Użytkownik może również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

 

XIV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

XV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.

2017 INSPIRIUM - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij